martes, 15 de novembro de 2016


                                                   Coma un arau, corre a tormenta
                                                   o conxelador fantasma, finalmente acóllese
                                                   á Burca do Inferno.
                                                   -Eu vinno en Ons o día de Venres Santo,
                                                    inda se lía na amura: Río Sil
                                                   -¿E o folio?-
                                                   -O folio éralle de Brest, Don José María.

                                                             X.L. Méndez Ferrín


                                                                               

Ningún comentario:

Publicar un comentario